Biltse Sport Federatie

Subject: reminder en aanvullende info rijkssubsidie aanschaf sportmaterialen

 

Geachte heer, mevrouw,

Om de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te bevorderen kunnen sportverenigingen op 2 januari 2019 een subsidie aanvragen.

Deze subsidieregeling van 20% is nieuw en het antwoord op een verandering in de btw-vrijstelling sport.

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden.
Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.

De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken.
De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Helaas is het drempelbedrag voor subsidie 5.000 euro en bij een subsidiepercentage van 20% betekent dit een investering van 25.000 euro.

Naast de algemene informatie is een FAQ beschikbaar over de subsidieregeling op https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/vraag-en-antwoord  

Met vriendelijke groet,Simon Ott
Beleidsmedewerker sport

Gebiedsteam De Bilt Mens en Leefomgeving
030 228 95 57
06 24 89 56 83
Werkdagen: ma/di/woe.ocht/don/vrij.ocht
Logo de Biltwww.debilt.nl