Biltse Sport Federatie

Status De Vierstee 13-10-2013                                                                            .

Helaas, nog geen goed nieuws over het vervolg, we kunnen nog geen verdere stappen zetten.
Onderstaande tekst hebben wij als mail ontvangen op 11 oktober 2013 van Jeroen Geurts, Vaessen BV:

Mijne heren Van den Bosch en Bröring,
Tot mijn spijt kunnen we de verwachte snelheid van het proces voor de nieuwe Vierstee in Maartensdijk niet halen. Op dit moment wachten we nog steeds op de formele ondertekening van de ontwikkelingsovereenkomst. Deze is in concept gereed maar dient nog door een aantal commissies binnen de gemeente geaccordeerd te worden. Voor ons en FoMaVa (als eindbelegger) een te belangrijk document om daar op vooruitlopend de doorontwikkeling op te pakken.

Het streven is nu om eind oktober deze overeenkomst te tekenen.

Wel ben ik in overleg met de gemeente inzake de stedenbouwkundige inpassing en de nieuwe verkeerssituatie op en om het terrein. Voor Vaessen van belang het standpunt van de gemeente hierin helder te hebben voordat we naar de omwonenden teruggaan met de plannen.

De voor ons belangrijke fase van het inlichten van de gebruikers en de terugkoppeling op het plan zal hopelijk nu eind oktober/begin november gaan plaatsvinden. Graag zou ik u willen verzoeken bovenstaande binnen uw organisatie te communiceren zodat een ieder gelijke informatie heeft.

Vertrouwende op uw begrip voor de vertraging,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Geurts, commercieel manager Vaessen

Van een van de gebruikers hebben we op 7 oktober 2013 de volgende melding ontvangen:

Geachte leden van de BSF,
Helaas zijn wij er vandaag mee geconfronteerd dat wij, als een van de grote gebruikers van de Vierstee, niet zijn uitgenodigd bij een voorbespreking van het nieuwe sportgebouw.

Antwoord BSF: Het gesprek waar je het over hebt is niet georganiseerd door de BSF, een aantal verenigingen en ook scholen hebben, zo hebben wij vernomen, vast een vooroverleg gehad waar wij niet bij aanwezig zijn geweest. Zover wij begrepen hebben ging dat vooral om de sporthal inrichting en niet over de andere ruimten.
Wij, de BSF, wachten op nadere informatie van de aannemer Vaessen, tekeningen zijn inmiddels ontvangen maar helaas nog geen specificaties. Zodra wij meer informatie hebben informeren wij alle gebruikers/verenigingen over de vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,
Marius van den Bosch en Herman Bröring