Status nieuwe Vierstee.                                                                                         De Bilt, 15-12-2013

Nadat enkele weken geleden de 1e gespreksrondes zijn geweest tussen de Firma Vaessen, de 3 gebruikersgroepen en enkele bewoners is het nu wachten op de nieuwe ontwerpen van Vaessen.

Wij zijn, met u, benieuwd naar de uitwerking die Vaessen geeft aan alle wensen van de gebruikers, rekening houdend met de reeds eerder ingestuurde wensen, de aanvullende vragen die gesteld zijn via extra documenten en de vragen en opmerkingen die geuit zijn op de overlegsessies die hieronder kort in volgorde van datum worden vermeld.

De scholen hebben met Vaessen een overleg gehad, hierbij lag vooral de nadruk op de indeling van de sporthal (2 delen ipv 3) en de mogelijkheden m.b.t. omkleden en uiteraard de inrichting met toestellen e.d.

De sportverenigingen hebben o.a. te kennen gegeven dat de accommodatie groter zou moeten zijn om aan de extra capaciteits vraag te kunnen voldoen, inmiddels is een vragenformulier aan de sportverenigingen te beschikking gesteld. Een sporthal is rendabel te maken indien hiervoor een bezetting aanwezig is voor 1400 uur op jaarbasis.
Vele andere vragen zullen door vaessen in het volgende ontwerp worden uitgewerkt.

Met enkele omwonenden is gesproken over de verwachting van de overlast die de nieuwe vierstee op de nieuwe locatie gaat geven aan de omwonenden en de te verwachten verkeersafwikkelings-problemen gecombineerd met het veiligheidsprobleem. De gemeente-vertegenwoordiger gaf aan dat er een renovatie in 2015 is gepland, de uitvoeringsplannen worden uiteraard beïnvloed door de nieuwe vierstee. De bewoners houden hun zorgen, we hopen dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden met de bewoners en dat er ook met hun wensen zoveel mogelijk rekening gehouden gaat worden.

Met de overige verenigingen hebben we een constructief overleg gehad waarbij de beperktere zaalruimte het grote punt was, naast de geluidsoverlast die de groepen kunnen hebben bij het gecombineerd, gescheiden door een geluidsarme wand, gebruiken van de zaal. Vele voorstellen werden door deze verenigingen gedaan, we zijn benieuwd hoe Vaessen deze op- en aanmerkingen, rekening houdend met de huidige bezetting, gaat invullen.
Ook alle opmerkingen t.o.v. de mogelijkheden gebruik te maken van de "kantine-faciliteiten" met beperkte afstand dienen te worden uitgewerkt. En de zorgen die er zijn over de positie van het huidige personeel.

Op allerlei "fronten" worden meningen geventileerd, de politiek wordt ingeschakeld, de gemeente krijgt allerlei vragen, kortom er is veel onrust over de plannen en de uitwerking.
Wij hebben uiteraard begrip voor alle zorgen die er zijn maar willen ook Vaessen BV een eerlijke kans en de ruimte geven om na het stellen van alle vragen en documenten een goed verbeterd voorstel neer te leggen.

Vaessen hoopt een nieuw voorstel binnen enkele weken te kunnen presenteren, wij zijn benieuwd naar de uitwerkingen en verwachten dat de volgende bijeenkomsten eind januari/begin februari 2014 kunnen plaatsvinden.
Dat er nog enkele vervolg-bijeenkomsten nodig zijn en aanpassingen gemaakt moeten worden is ook onze verwachting.

Met vriendelijke groet,

Marius van den Bosch en Herman Bröring.