Vaessen heeft een verbeterd plan uitgebracht inzake De Nieuwe Vierstee           .

Na de november presentaties heeft Vaessen de commentaren verwerkt in een nieuw ontwerp.
De opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt, een nieuwe plattegrond is beschikbaar gekomen eind januari 2014. Ons inziens zijn de meeste opmerkingen meegenomen en waar mogelijk heeft dit tot aanpassingen geleid.

Klik hier voor het nieuwe ontwerp

Inmiddels heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de bewoners en de sportverenigingen waar het plan gepresenteerd is.
De overige gebruikers worden eind februari bij gepraat door Vaessen en de gemeente.

Er zijn de laatste 3 maanden allerlei meningen gevormd in Maartensdijk over de nieuwe plannen, wij denken dat een nieuwe Vierstee de enige mogelijkheid is in Maartensdijk. 

Ideeën om de huidige Vierstee op te knappen lijken financieel niet haalbaar.
Een nieuwe Vierstee wordt door externe financiers mogelijk gemaakt en er zijn voor een renovatie en onderhoud in de komende jaren geen middelen in de begroting vrijgemaakt.