Biltse Sport Federatie

Gebreken/Wensen Vierstee.

Al in 2009 is er geïnventariseerd welke gebreken door de gebruikers worden ervaringen.

In de bijlage zijn deze door de verenigingen aangeboden en in een document geplaatst.