Op 5 Juni aanvang 19.30 uur, gesprek over de Vierstee met de wethouder

Op 5 juni 2014 vindt een eerste bijeenkomst plaats met de wethouder in het handenarbeidlokaal van De Vierstee.

Uiteraard is de BSF hierbij aanwezig, na dit overleg zullen wij opnieuw in contact treden met de sport-verenigingen om te bezien hoe we in de nabije toekomst verder gaan handelen.
Als het goed is heeft u allen de onderstaande uitnodiging van de gemeente ontvangen: