Biltse Sport Federatie

Hengelsportvereniging De Bilt bestaat 40 jaar.
Het klinkt ongelooflijk maar een hengelsportvereniging met nauwelijks viswater bestaat 40 jaar, telt ca. 200 leden en staat bol van de activiteiten.
In 1973 namen startte enkele wedstrijdvissers het initiatief om in De Bilt een vereniging op te richten. Tot aan 1979 bleef de opgerichte zeer bescheiden qua omvang. Al snel kreeg de vereniging toeloop van plaatselijke recreatievissers Een echte boost kreeg de vereniging met de oprichting van de afdeling vliegvissen.

In de jaren 1980-1990 telde vereniging liefst 300 leden. Maar over viswater beschikte de vereniging niet. Dus werd men gedwongen om samenwerking te zoeken met de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht om toch over viswater te kunnen beschikken. Initiatieven om binnen de eigen gemeentegrenzen viswater te verwerven liepen steeds stuk. Zo werd goed beschikbaar water uitgegeven aan verenigingen van buiten de gemeente. De laatste tijd gaat verloopt de samenwerking wat beter al blijft het steeds opletten. Het gepachte water op sportpark Weltevreden en langs de vm. loswal werd beplant zodat vissen onmogelijk werd. Onlangs werd zelfs de toegang tot de vm. loswal aan de Utrechtseweg afgesloten, zodat mindervaliden en oudere vissers het water niet meer kunnen bereiken. Financieel is het ook erg moeilijk d eisen die gesteld worden aan visstandbeheer en water kwaliteitsplannen die ieder jaar moeten worden gemaakt vergt veel uren aan overleg en investering. Ook de pachtrechten die moeten worden betaald worden steeds duurder. Het besturen van een vereniging is tegenwoordig een kostbare en tijdrovende aangelegenheid.
Maar in het jubileumjaar schijnt de zon. De hengelsport is NOC-NSF erkend, de vereniging heeft in samenwerking met de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht de visrechten in de polder Ruigenhoek verworden en eind mei is een team vliegvissers Nederlands Kampioen geworden.
Het veertig jarig bestaan wordt gevierd met tal van activiteiten.
Op zaterdag 8 juni is er in Forellenvijver Ruigenhoek aan de Gageldijk te Utrecht alles te zien over vliegvissen met werpclinics en demonstraties vliegbinden. De demonstraties starten om 10.30 uur en zijn vrij toegankelijk. Tevens wordt het kampioensteam gehuldigd. Vanaf 13.30 uur is er een wedstrijd voor de leden.
Op zaterdag 15 juni is er in samenwerking met de Federatie Sportvisserij MidWest Nederland een jeugddag aan de Strook in Breukelerveen, met alle disciplines van de hengelsport. De vliegvissers verzorgen ook hier clinics vliegwerpen. Inschrijving voor deelname voor de jeugd is inmiddels niet meer mogelijk. Bezoek is wel mogelijk. Op dezelfde dag is er een viswedstrijd voor de besturen van bevriende verenigen aan het AR Kanaal.
Eind augustus
worden bij voldoende belangstelling nog demonstraties voor de karpervisserij en feedervisserij gegeven. Kortom tal van activiteiten. De HSV De Bilt gaat ook de komende jaren onverdroten verder. Belangstelling voor de HSV De Bilt kijk eens op hun site, http://hsvdebilt.mijnhengelsportvereniging.nl<http://hsvdebilt.mijnhengelsportvereniging.nl/>