Biltse Sport Federatie

Fonds gehandicaptensport COLLECTEWEEK

Door de collectanten is in 2014 opgebracht: € 4.295,13 Euro, fantastisch!

Namens het comitè de Bilt, Hartelijk dank

Afdeling de Bilt,
Tim van de Haak en Iet Wennekes.

De Bilt, April 2014.