Nieuwe gemeenteraad en wethouders                                                              .

Inmiddels heeft de gemeente De Bilt een nieuwe gemeenteraad en wethouders.
De BSF is in afwachting van een gesprek met de verantwoordelijke wethouders inzake de projecten De Vierstee en het Zwembad.

Na deze gesprekken pakken we de draad weer op om samen met de verenigingen tot voorstellen, overleggen en besluiten te komen om de projecten tot een goed einde te brengen.

Een deel van het sportieve gedeelte uit het gesloten coalitieakkoord voor de jaren 2014-2018:

De wethouders zijn:
De Heer H.J.MA. Mieras (D66)
Mevrouw J.L. Van Hulst-Mazirel (VVD)
Mevrouw M.C.T. Bakker-Smit (CDA)
Mevrouw A.E. Brommersma (GroenLinks)

Mevrouw M.C.T. Bakker-Smit heeft o.a. de portefeuille Sport en het Project De Vierstee.
Mevrouw J.L. Van Hulst-Mazirel heeft o.a. het project Zwembad.