Biltse Sport Federatie


Ineke Stienstra nieuwe voorzitter BSF                                                                                     .

Sinds de ALV van 17 Juni 2014 heeft de BSF een nieuwe voorzitter: Mevouw Ineke Stienstra.

Ineke volgt Jan van 't Land op die sinds 2007 de voorzitter was van de BSF.

We zijn Jan en zijn echtgenote veel dank verschuldigd voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Namens de gemeente heeft ook wethouder Madeleine Bakker-Smit haar waardering uitgesproken veel het vele werk dat Jan heeft verricht in zijn BSF-periode.