Biltse Sport Federatie

Na de verkiezingen en vakanties hebben de nieuwe wethouder met de betrokken ambtenaren de zaken voortvarend opgepakt.

Half september is een presentatie aan de gebruikers gegeven met daarin de mogelijkheid opmerkingen te plaatsen bij het 1e voorstel dat is uitgewerkt door de ambtenaren.

Hier kunt u dit plan (versie 14 September 2014) downloaden.

Het verslag van deze 1e bijeenkomst is hier te downloaden.

De BSF beraad zich over de te nemen stappen.