Biltse Sport Federatie

Geachte heer, mevrouw,

Het gemeentebestuur staat dit jaar voor een aantal belangrijke keuzes op het gebied van nieuwe investeringen. Het ambitieniveau ligt hoog en de financiële ruimte is beperkt.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de financiële kaders voor de nieuwe meerjarenbegroting vast in de Kadernota. Het college wil de gemeenteraad graag zo vroeg mogelijk informeren over de (on)mogelijkheden voor investeringen in het voorzieningenniveau en de keuzes die daarvoor elders binnen de begroting moeten worden gemaakt. Daarom legt zij voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota (juni 2015) de raad financiële uitgangspunten voor die richting geven aan de keuzes die op deze onderwerpen nog gemaakt moeten worden.

Omdat u betrokken bent bij één van de onderwerpen die in de uitgangspunten opgenomen zijn, wil het college u graag informeren over de voorbereiding op de besluitvorming bij de Kadernota in juni.

Uitgangspunten

De raad wordt gevraagd om in de Kadernota 2016-2019 keuzes te maken voor wat de gemeente de komende jaren gaat realiseren. Het college stelt onder andere voor te investeren in een nieuw zwembad Brandenburg en De Vierstee in Maartensdijk. Ook voor de noodzakelijke renovatie van Het Nieuwe Lyceum moeten middelen worden vrijgemaakt. Daar tegenover stelt het college voor de kosten te dekken door een generieke bezuiniging op het Subsidieprogramma, een bezuiniging op de bedrijfsvoering van de gemeente en een nog nader in te vullen bezuiniging op de andere onderdelen van de gemeentebegroting.

Besluitvorming

De besluitvorming over de investeringen en bezuinigingen vindt plaats in juni bij de behandeling van de Kadernota. Wij vragen de raad om in voorbereiding daarop in april een besluit te nemen over de uitgangspunten. De uitgangspuntennotitie wordt waarschijnlijk in de raadscommissie Burger en Bestuur behandeld op donderdag 9 april. Afhankelijk van de uitkomst van de commissievergadering wordt het voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering op 23 april.

Wij kunnen ons voorstellen dat u de behoefte heeft om te reageren op bovenstaand voorstel.

Daarom biedt het gemeentebestuur u de gelegenheid om voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota uw mening met de gemeenteraad te delen. Wij informeren u te zijner tijd over wanneer dit plaats zal vinden.

Na het vaststellen van de uitgangspunten zal, naar verwachting voor de zomer, de raad zich nog inhoudelijk buigen over het zwembad en De Vierstee.

Meer informatie

Het voorstel met de uitgangspuntennotitie kunt u vanaf woensdag 1 april inzien op raadsinformatie.debilt.nl. Via deze website en de publicatie van de commissie- en raadsagenda’s op de gemeentepagina in de Biltsche Courant kunt u op de hoogte blijven van de verdere besluitvormingsmomenten in dit proces.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan kunt u met mij contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (030) 228 95 42.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

A.H.H. Debets

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte