Biltse Sport Federatie


Organisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen in aanmerking komen voor deelname. Sinds de start van de regeling begin 2015 zijn er ruim 126.000 gratis VOG’s aangevraagd.
Omdat het belangrijk is dat vrijwilligersorganisaties blijven investeren in kwaliteit en veiligheid, heeft de staatssecretaris eerder besloten het aantal beschikbare gratis VOG’s in 2016 incidenteel op te hogen naar 120.000.
Een structurele ophoging is nog niet aan de orde, omdat Dijkhoff hiervoor de trend in gratis VOG-aanvragen over een aantal jaren wil meewegen.
Vrijwel alle 4000 organisaties die nu meedoen aan de regeling, kunnen ook na 1 januari 2017 VOG’s blijven aanvragen voor hun vrijwilligers.

 

Maak er gebruik van, ook in onze gemeente De Bilt!

 

Klik hier voor de volledige tekst: VOG-2016