Biltse Sport Federatie

Geacht bestuur,

Graag vragen wij je aandacht voor het volgende.

Op dit moment zijn er nog steeds verenigingen die geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Dit is echt wel noodzakelijk om de navolgende reden:De KNVB heeft voor haar leden (verenigingen) weliswaar een aansprakelijkheidsverzekering, maar dit is een secundaire verzekering. Deze verzekering kan enkel en alleen worden aangesproken wanneer de vereniging eerst zelf een beroep heeft gedaan op de eigen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en indien deze slechts gedeeltelijk of helemaal niet uitkeert.

Elke vereniging dient dus in bezit te zijn van een eigen aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering die de vereniging af dient te sluiten, dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor letsel en zaakschade (en gevolgschade) toegebracht aan derden. Als sportvereniging kun je om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld door bijvoorbeeld leveranciers, bezoekers en zelfs door leden. Dergelijke claims kunnen een grote (financiële) impact op de vereniging hebben. Ook sporters of vrijwilligers kunnen aansprakelijk worden gesteld. Een aansprakelijkheids­verzekering voorkomt claims niet, maar beperkt de financiële gevolgen.

Met een paar simpele handelingen op de website www.sportverzekeringen.nl kun je al een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager