Biltse Sport Federatie

                                     In memoriam Jaap Resing.

Op 28 mei 2017 is op de leeftijd van 86 jaar overleden Jacobus Cornelis (Jaap) Resing.

Hij werd geboren op 8 november 1930 in Laren (NH).

Na de voltooiing van zijn studie aan de Technische Universiteit te Delft, trad de heer Resing in dienst bij de PEGUS te Utrecht. Daartoe verhuisde hij eerst samen met zijn vrouw Anneke naar Utrecht. Eind zestiger jaren verhuisde het gezin naar Bilthoven.

Vanwege twee voetballende zoons kwam de heer Resing bij BVC terecht, waar hij in het bestuur gedurende het tijdvak oktober 1978 tot december 1980 de voorzittersfunctie vervulde.

Daarna trad hij toe tot het bestuur van de Biltse Sportraad, de voorloper van de huidige Biltse Sportfederatie.  Daarnaast vervulde hij bestuurlijk werk bij de LTV Meijenhagen.

Ook op andere terreinen was hij actief binnen de gemeente De Bilt.

Zo was hij vanaf eind jaren negentig vele jaren lid van het interkerkelijk bestuur van de Michael-Laurens Parochie.

Ook was hij voorzitter van de Stichting Stedenband De Bilt/Coesfeld (Jumelage) van 1995- 2005

Tevens was hij bestuurslid van de afdeling de Bilt van de KBO (Katholiek Bond van Ouderen) en zat hij namens het CDA van 1986 tot 1994 in de gemeenteraad van De Bilt.

Voor zijn verdiensten op sportief en maatschappelijk terrein werd hij in 2008 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De begrafenis heeft op vrijdag 2 juni jongstleden te Laren plaatsgevonden.

Wij wensen zijn echtgenote Anneke, de kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.