Opnieuw dakbrandje De Vierstee, vrijdag 30 juni 2017
Opnieuw vatte oud dakisolatiemateriaal vlam bij het aanbrengen van dakbedekking op De
Vierstee. Afgelopen dinsdag gebeurde dit ook. Net als toen konden de vlammen direct
gedoofd worden en is ook de brandweer gealarmeerd die uit voorzorg een deel van de nieuwe
dakbedekking heeft verwijderd. De geplande oplevering van De Vierstee in augustus komt
niet in gevaar.
 
 
De afgelopen maanden is er ter voorbereiding op de grootschalige renovatie deze zomer van de Vierstee
op diverse fronten intensief overleg gevoerd.
Zo heeft er op 11 april en 30 mei j.l.  "werkgroepoverleg" plaatsgevonden waarin de BSF participeert en zijn "de puntjes op de i"  gezet.
Ook is op 19 februari en 19 april j.l. een "gebruikersoverleg" gehouden waarin de stand van zaken op die momenten zijn toegelicht.
De gemeente heeft daarnaast op 19 april j.l.  een "inloopavond" georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden om hen alvast
kennis te laten maken met het nieuwe uiterlijk van de Vierstee.
De Vierstee is inmiddels vanaf 5 juni geheel gesloten en de wederoplevering staat gepland op 25 augustus 2017 !
Geplande overleggen zijn:
-werkgroepoverleg 25 juli a.s.
-gebruikersoverleg 8 augustus a.s.
 

Eind augustus 2017 heeft de oplevering van het renovatieproject  door de aannemer aan de gemeente plaatsgevonden. 
Naast enkele kleine restpunten staat ook nog de vervanging van de sportvloer in de kleine sportzaal in de herfstvakantie op de rol. 
Nadat de sportverenigingen in overleg met de beheerder hun eigen relevante roerende zaken weer hadden teruggeplaatst, konden de sportgebruikers de vernieuwde Vierstee weer in gebruik nemen.        
Inmiddels heeft een evaluatiebijeenkomst van de werkgroep Renovatie MFA De Vierstee plaatsgevonden en is daarmee dit project afgerond.

De officiƫle opening zal plaatsvinden op vrijdag 27 oktober a.s. om 16.00uur.

 
Peter van Brenk.