Biltse Sport Federatie

Hoe ver reikt de zorgplicht van sportclubs?

Een werkgever is doorgaans verregaande verantwoordelijk voor de werknemers. Maar hoe zit het met de zorgplicht als een vrijwilliger tijdens het werk voor de club een ongeval krijgt en letsel oploopt?

Als een vrijwilliger tijdens het werk voor de club letsel oploopt is het als club verstandig om advies in te winnen. Dit om te voorkomen dat de club onterecht aansprakelijk gehouden wordt.

Voorzorgsmaatregelen

Als een werknemer tijdens zijn of haar werk letsel oploopt is de werkgever al gauw aansprakelijk. Als werkgever moet je dan kunnen aantonen dat je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen om het ongeval te voorkomen. Maar geldt dat ook voor een vereniging ten opzichte van haar vrijwilligers?

Beroep of bedrijf

De wettelijke zorgplicht geldt weliswaar ook voor vrijwilligers, maar het blijft een werkgevers zorgplicht. Er moet sprake zijn van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook speelt de gezagsverhouding een rol. Het vrijwilligerswerk moet door betaalde werknemers verricht kunnen worden en er moet sprake zijn van voordeel voor de werkgever zoals de besparing van loon.

Grijs gebied

Maar in welke gevallen de zorgplicht voor vrijwilligers geldt, blijft vaak een grijs gebied. Dat blijkt ook uit uitspraken van rechters. In geval van een dierenasiel besloot het Gerechtshof dat deze stichting voor haar betaalde werknemers geen andere zorgplicht heeft dan voor haar onbetaalde werknemers. De rechter stelde de positie van betaalde en onbetaalde werknemers gelijk.

De zorgplicht voor een club

Bij sportclubs ligt dat vaak anders. In geval van een scoutingclub besloot de rechter dat deze niet aansprakelijk was voor een vrijwilliger die letsel opliep na een val van een kabelbaan. Volgens de rechter was de club niet gelijk te stellen met een werkgever. Hij gaf drie redenen waarom de zorgplicht niet gold:

 de club is niet gericht op economisch profijt maar alleen op vrijetijdsbesteding;
 de club werd volledig gerund door vrijwilligers;
 er was geen sprake van een gezagsverhouding vergelijkbaar met een werkgever-werknemer verhouding

Verzekeren

Maar als een vrijwilliger tijdens het werk voor de club letsel oploopt is het verstandig om advies te vragen. Dit om te voorkomen dat de club mogelijk niet terecht aansprakelijk gehouden wordt. Mariska Wisman, senior jurist zorg & letsel bij DAS, geeft aan dat het ook geen slecht idee hoeft te zijn om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

https://sportzaken.pro/juridisch-advies/aansprakelijkheid/zorgplicht-voor-clubvrijwilligers/